Over ons

De visie bij AlgaeBioTech is om een impact te maken door het goede dat zit in micro-algen, naar de wereld te brengen. Micro-algen zijn onze medewerkers én leermeesters.


Als start-up begonnen in 2023 is AlgaeBioTech een innovatieve en applied science-based organisatie die als eerste in de wereld biotech waterval-cascade-installaties aanbiedt voor de zuivering van proces- en afvalstromen met de hulp van algen.


We werken onvermoeibaar om onze installaties en processen op een hoger niveau te brengen. We letten vooral op wat effect heeft op de leefbaarheid, de gezondheid en veerkracht van mens, dier, plant en milieu.

Onze organisatie

Algae Research Centre


Het Algae Research Centre verricht speur- en ontwikkelingswerk, waarbij gezocht wordt naar duurzame en kosteneffectieve methodes en technieken om proces- en afvalwater circulair te maken. We proberen kringlopen in de agrarische sector, de agro- en de bio-industrie sluitend te maken.


Algae Research Centre BV

Utrechtseweg 48
3704 HE Zeist

AlgaeBioTech Holding

Bij AlgaeBioTech Holding zien we het bio-technologisch upgraden, recyclen of zuiveren van proces- en afvalstromen als een must In een bio-based economy waar we ons graag voor inzetten.


AlgaeBioTech Holding BV

Kersbergenlaan 15

3703 AL Zeist

AlgaeAquaTech

AlgaeAquaTech BV

AlgaeAquaTech is gespecialiseerd in het duurzaam en applied science-based ontwerpen, bouwen, installeren en onderhouden van high-tech, high-yield, low cost biotech waterval-cascade-installaties. De PhotoBioReactoren (PBR) van AlgaeAquaTech worden gezien als effectief en efficiënt, winstgevend en esthetisch.


AlgaeAquaTech BV

Pascalweg 20

4104BG Culemborg

FinTech

FinTech is opgericht ter financiering van leningen voor AlgaeBioTech / AlgaeAquaTech installaties. FinTech is een alternatieve geldverstrekker voor initiërende bedragen van 25.000 Euro en tot 250.000 Euro.


Fintech BV

Kersbergenlaan 15

3703 AL Zeist

Het Verhaal over Algen

Met meer dan een miljoen jaar aan evolutie zijn micro-algen ware krachtpatsers in de natuur geworden. Algen hebben er voor gezorgd dat het water van onze blauwe planeet gezuiverd werd en ons van zuurstof voorzien. Zij zijn de basis van de voedselketen en produceren bijna alle voedselelementen voor het leven op aarde.


Algen hebben een eigen manier ontwikkeld om problemen op te lossen. Wij voelen het als een voorrecht om het wonder van algen te ontdekken daarvan te leren door te kijken, te onderzoeken en te benutten daar waar deze ecologisch ingezet kunnen worden.

Onze Algen

Algen (oude wetenschappelijke naam: Algae) is een informele verzamelnaam voor een grote, zeer diverse groep organismen. Algen kunnen voor allerlei doeleinden worden gebruikt. Onze algen worden ingezet voor zuiveringen en voor (dier- of vis-)voeding.

Chaetoceros

Chlamydomonas

Reinhardtii

Chlorella Vulgaris

Chlorella

Pyrenoidosa

Wat de milieuvoordelen betreft, kunnen microalgen, naast het afvangen van CO₂, zware metalen ophopen en het is ook bekend dat ze 'afval' opruimen en zo ook deel kunnen uitmaken van de zogenaamde circulaire economie.


Het interessante aan Chlamydomonas reinhardtii is dat deze alg zowel fotoautotroof als in het donker kan groeien, mits voorzien van organische koolstof.


Chlorella algen bevatten fotosynthetische pigmenten en vermenigvuldigen zich snel indien er voldoende koolstofdioxide, water, zonlicht en kleine hoeveelheden mineralen aanwezig zijn.

Haematococcuss

Pluvialis Ns

Nannochloropsis

Oculata

Porphyridium Cruentum

Spirulina

Waarom hebben zalm, forel, garnaal, kreeft of flamingo’s een roze kleur? Ze eten de rood gekleurde Haematococcus Pluvialis. De bloedregenalg kan tot 6% van het drooggewicht aan Astaxanthine bevatten. Daarom is deze soort zo interessant voor de bio-industriële productie.


Spirulina kan - tezamen met bacteriën - aanzienlijke concentraties zware metalen opnemen, met name lood, kwik, cadmium en arseen. Dit blijkt te komen doordat de bacterie deze stoffen actief bindt.

Projecten & Technologie


Bij AlgaeAquaTech hebben we gekozen om te investeren in bio-technologieën die een wezenlijk lage impact hebben op de ecologie en de natuur. Deze technologieën ondersteunen de bio-based economy transitie en SDG milieudoelstellingen en reduceren tevens de footprint van de agro-business en bio-industrie.AlgaeAquaTech levert drie type installaties:

- large-scale, high tech waterval cascade-units (PBR 4L-x voor digestaat en proces- / afvalwater)

- multi-layer biotech cascade-installaties (processtromen >> PBR maatwerk)

- small scale, high-yield, low cost algae teelt-installaties (PBR 4L-at)


De uitdaging van AlgaeAquaTech is het bieden van high-tech, low-cost biotech-oplossingen voor digestaat (mest-component bij boeren en vergisters) en voor de proces- / afvalstromen bij de agro-business en de bio-industrie.

We hebben daartoe ook onze eigen software en app ontwikkeld waarmee het proces en de zuivering in de installaties real-time en digitaal gevolgd kunnen worden.Onze know-how


Oorspronkelijk gespecialiseerd in de (bio-)chemische technologie, het ontwerpen en de bouw van rvs-installaties, heeft onze organisatie een snelle omschakeling doorgemaakt naar het ontwikkelen van nieuwe, alternatieve bio-technologieën voor het recyclen en zuiveren van proces- en afvalwater. Het Algae Research Centre opereert met unieke thin-layer, fed-batch waterval cascade-units voor het fotosynthetisch en autotroof cultiveren van micro-algen.


Onze expertise in de bio-technologie, algae-productie, waterkwaliteit, toepassingen voor biomassa, revitalisatie en recycling van effluenten geeft ons een coherent set van technologieën waarmee we antwoord kunnen geven en kunnen anticiperen op de vragen uit de verschillende sectoren waarin we aanwezig willen zijn.


High Tech research


Onze activiteiten met de inzet van diverse soorten micro-algen vragen om culturen met een hoge mate van zuiverheid en een lage kosten-component. In dit stadium monitoren wij nauwgezet de herkomst van algen, het cultiveren en oogsten van algen, evenals de afwezigheid van bestrijdingsmiddelen, chemicaliën en zware metalen.


Micro-algen kunnen ook worden ingezet als biomeststoffen en plantversterkers in de tuinbouw, de basis vormen van dier-/visvoeder en dienst doen als een alternatieve en duurzame methode om afvalstromen te zuiveren van zware metalen en chemicaliën.


Het Research Centre heeft de benodigde, specifieke kennis, mechaniek en apparatuur om biomassa te verwerken tot eluaten voor de versterking van bodemkwaliteit, voor circulair gebruik als bouw- en productie-materialen en om effluenten te revitaliseren en toe te passen als alternatief voor bestrijdingsmiddelen / pesticiden.

Laat van je horen!

Wil je meer weten over ons onderzoeksinstituut Algae Research Centre? Laat van je horen en we helpen je graag verder!

AlgaeBioTech consortium

Kersbergenlaan 15

3703AL Zeist

T +31653247844

contact@algaea-research-centre.eu

 
 
 
 
 

Algemene Voorwaarden

Disclaimer

Site by Multimediaal.nl